Langenau stock 2

Privacy

Privacyverklaring

Wij raden u aan de volgende tekst aandachtig te lezen om onze beginselen en onze omgangswijze met uw persoonlijke gegevens te begrijpen. Als u de website werkenbij.247tailorsteel.com bezoekt, accepteert u de volgende voorschriften.

Privacy verklaring

Functionaris gegevensbescherming

De onderneming

247Tailorsteel B.V.
Markenweg 11
7051 HS Varsseveld
Nederland

Wijst hierbij aan:

FIRST PRIVACY B.V.
Naritaweg 127 – 137
1043 BS Amsterdam
Nederland

Volgens artikel 37 DS-GVO en § 38 BDSG artikel 37 EU-AVG paragraaf 38 Duitse wet bescherming persoonsgegevens (nieuw) aanwijzing tot externe functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG (functionaris gegevensbescherming) ontvangt geen instructies voor de uitoefening van zijn taken en rapporteert aan het hoogste managementniveau. Het standpunt en de taken van de FG worden in detail uiteengezet in de artikelen 38 en 39 van de EU-AVG in combinatie met de adviesovereenkomst waarop de benoeming is gebaseerd.

1. Algemene informatie

Wij, 247TailorSteel B.V., Markenweg 11, 7051 HS Varsseveld, zijn als beheerder van de internetpagina's die kunnen worden opgeroepen op werkenbij.247tailorsteel.com, verplicht uw privacy te beschermen en te respecteren. Daarom verzamelen, verwerken en bewaren wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van het Bundes-datenschutzgesetz (BDSG de Duitse wet op de gegevensbescherming) van de Bondsrepubliek Duitsland en het Telemediengesetzes (TMG de Duitse Telemediawet).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen of geïndividualiseerd gebruikersgedrag.

Hieronder informeren wij u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons. Deze verklaring inzake gegevensbescherming kunt u te allen tijde inzien op www.247tailorsteel.com en op werkenbij.247tailorsteel.com onder de link 'Privacy'.

Wij zijn dienstverleners volgens § 13 van de Duitse Telemediawet (TMG) en verantwoordelijke instantie volgens § 3 lid 7 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).

2. Verzameling en verwerking van gegevens

Elke toegang tot onze website en elke opvraging van een op deze website opgeslagen bestand wordt geregistreerd. De opslag is bedoeld voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. Geregistreerd worden: naam van het opgevraagde bestand, datum en tijd van het opvragen, het overgedragen datavolume, melding van een geslaagde opvraging, de door u gebruikte webbrowser en het aangevraagde domein. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computer gelogd.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registratie op onze website, om een contract af te sluiten of op basis van de instellingen van uw browser.

3. Gebruik van cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt, gebruiken wij en derden (bijvoorbeeld Google) cookies. Een overzicht van alle cookies die gebruikt worden en wat cookies precies zijn, leest u op onze cookies pagina.

4. Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Als u bij het gebruik van onze website ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt, gebruiken wij deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dus met name voor het beantwoorden van uw (aan)vragen, het verwerken van met u afgesloten overeenkomsten en de technische administratie. Wij zullen persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven of verzenden als dit noodzakelijk is voor de verwerking van een overeenkomst, voor factureringsdoeleinden of als u vooraf uw toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om uw toestemming op elk willekeurig tijdstip voor de toekomst in te trekken.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens pas aan derden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ons uw gegevens heeft verstrekt.

Voor de verwerking van uw gegevens maken wij tot op zekere hoogte gebruik van externe dienstverleners. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en de opdrachten zijn schriftelijk afgesloten. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. De dienstverleners geven deze persoonlijke gegevens niet door aan derden.

De gegevens die via de registratiefunctie op onze website zijn ingevoerd om een klantenaccount aan te maken, kunnen door ons worden doorgegeven aan kredietverzekeraar Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, 22763 Hamburg. Euler Hermes Kreditversicherungs-AG verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens op eigen verantwoordelijkheid.

Voor de levering van bestelde goederen geven wij uw gegevens door aan de expediteur die met de levering is belast. Om een offerte te kunnen maken, een door u geplaatste bestelling te kunnen verwerken of producten te kunnen produceren, kan het zijn dat wij uw gegevens doorgeven aan andere bedrijven van de 247TailorSteel-Gruppe, bijvoorbeeld aan andere productievestigingen.

5. Wissen van gegevens en herroepen van de toestemming

De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor gebruik en opslag herroept, de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn opgeslagen of als het gebruik of de opslag van de gegevens om andere wettelijke redenen ongeoorloofd is of wordt. Persoonsgegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, worden niet beïnvloed door een verzoek om verwijdering vóór het verstrijken van deze termijn.

Een herroeping kan schriftelijk worden gedaan aan ons adres vermeld in het colofon Impressum van onze website of per e-mail aan info@247tailorsteel.com.

6. E-mail communicatie

Wij gebruiken de gegevens die u ons heeft verstrekt via de registratiefunctie om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen met daarin informatie over periodieke updates rondom 247TailorSteel en Sophia®. Ook informeren we u per e-mail over (afwijkende) levertijden en belangrijke zaken binnen 247TailorSteel die uw bedrijf aangaan. Persoonlijke aanbevelingen, zoals relevantie informatie rondom u en uw account bij 247TailorSteel, zullen we tevens via e-mail aan u communiceren. Dergelijke informatie wordt echter alleen elektronisch verzonden als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verzenden van deze e-mail communicatie tijdens het invoeren van uw gegevens bij de registratie op onze website. U kunt zich op ieder moment afmelden van e-mail communicatie of uw persoonlijke voorkeuren wijzigen.

7. Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden in ons online aanbod is geïntegreerd, zoals video's van YouTube, kaartmateriaal van Google Maps, RSS-feeds of grafieken van andere websites. Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud (hierna 'derde partijen' genoemd) het IP-adres van de gebruiker waarnemen. Zonder het IP-adres zouden derde partijen de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daarom absoluut noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, die de respectievelijke aanbieder gebruikt om het IP-adres van de inhoud te voorzien. Wij hebben er echter geen invloed op als derde partijen het IP-adres opslaan voor bijvoorbeeld statistische doeleinden. Zouden wij deze informatie bezitten, zullen wij u hierover informeren.

8. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde 'Cookies', tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Voor deze website gebruiken wij Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, waardoor een directe persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. De IP-anonimisering wordt door Google eerst ingekort in de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere diensten aan de exploitant van de website te leveren die betrekking hebben op het website- en internetgebruik.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt bovendien voorkomen dat de gegevens met betrekking tot uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) door het cookie worden verzameld en doorgestuurd naar Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt. Download en installeer daarvoor de browser-plug-in via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Het gebruik van Google Analytics is in overeenstemming met de voorwaarden die de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming met Google zijn overeengekomen. Informatie van derden partijen: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/, Overzicht van de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9. Gebruik van social plug-ins

Onze website maakt gebruik van social plug-ins ('plug-ins') van de sociale netwerken Facebook, Xing en LinkedIn. Wanneer een gebruiker een website oproept uit dit aanbod die een dergelijke plug-in bevat, dan bouwt zijn browser een rechtstreekse verbinding op met de servers van de aanbieders van deze plug-ins. De inhoud van de plug-in wordt door deze aanbieders rechtstreeks naar de browser van de gebruiker gestuurd en zo in de website geïntegreerd. De gegevens worden automatisch overgedragen aan de betreffende plug-in-provider en daar opgeslagen (bij de Amerikaanse providers in de VS). Wij hebben geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die deze aanbieders met behulp van deze plug-in verzamelen, noch op de doeleinden van het verzamelen van gegevens en de bewaartermijnen.

Wanneer u onze website oproept, ontvangt de plug-in-provider de informatie dat u de betreffende subpagina van onze online dienst heeft opgeroepen. Bovendien kunnen de volgende gegevens worden overgedragen aan de plug-in-provider: IP-adres; datum en tijd van het verzoek; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); inhoud van het verzoek (specifieke pagina); toegangsstatus/http-statuscode, hoeveelheid overgedragen gegevens; website waarvan het verzoek afkomstig is; browser; besturingssysteem en zijn interface; taal en versie van de browsersoftware. In het geval van Facebook wordt volgens de provider in Duitsland alleen een anoniem IP-adres verzameld. Deze gegevensverzameling vindt plaats ongeacht of u een gebruikersaccount heeft bij de betreffende plug-in-provider en daar bent ingelogd. Als u bij de plug-in-provider bent ingelogd, worden deze gegevens daar direct aan uw gebruikersaccount toegewezen. Als u op de betreffende knop klikt en bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de plug-in-provider ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en informeert zo publiekelijk uw contactpersonen daar. Als u niet wilt dat uw profiel door de plug-in-provider wordt toegewezen, moet u daar uitloggen vóórdat u de knop activeert.

De plug-in-provider slaat de verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of voor de vormgeving van zijn website afgestemd op de behoeften. Deze evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om gerichte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen. Neem daarvoor contact op met de betreffende plug-in-provider om gebruik te maken van dit bezwaarrecht.

Op de websites van de betreffende aanbieders kunnen de gebruikers informatie vinden over de betreffende richtlijnen voor gegevensbescherming en de mogelijkheden om het gebruik en de opslag van gebruikersgegevens door de betreffende aanbieders te beïnvloeden.

De aanbieders van de plug-ins en hun privacybeleid kunt u bereiken via de onderstaande (adres)gegevens:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

https://privacycenter.instagra...

10. Recht op informatie

Op schriftelijk verzoek informeren wij u over de opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze gegevens werden doorgegeven en het doel van de opslag.

De aanvraag moet worden gericht aan het adres dat op de contact webpagina is vermeld.


Magali beantwoordt al je vragen!
Magali 80x96